Vastgoedbeheer bij gemeente Geertruidenberg.
Binnen de sector Buitenruimte, onderdeel Interne Dienstverlening is de vacature medewerker Gebouwenbeheer. In afwachting van de definitieve invulling door een HBO bouwkundige, geef ik invulling aan de voorbereiding, aanbesteding, co├Ârdinatie, begeleiding van de werkzaamheden, zoals die zijn opgenomen in de Meerjarenonderhoudsplannen Gebouwenbeheer. Daarnaast co├Ârdineer ik het klein onderhoud, incidentele reparaties en ben ik contactpersoon voor alle gemeentelijke vastgoed objecten.