Vastgoedbeheer bij gemeente Geertruidenberg.
In afwachting van de definitieve formatieve samenstelling van de functie Gebouwenbeheer, gaf ik part-time invulling aan de voorbereiding, aanbesteding, coördinatie, begeleiding van de werkzaamheden, zoals die zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan Gebouwenbeheer. Daarnaast coördineer ik het klein onderhoud, incidentele reparaties en ben ik contactpersoon voor alle gemeentelijke vastgoed objecten. Tevens ben ik betrokken bij logeergeschikt maken en -behouden van het voormalig Sociaal Cultureel Centrum De Schattelijn te Geertruidenberg, waar tijdelijk 75 Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Het laatste project waaraan ik werkte was het verduurzamen van het gemeentehuis en buurthuis “De Schelf” in Raamsdonksveer. Dit project werd op basis van een EPA – U rapportage geïnitieerd. Hierin worden alle gebouwtechnische zaken getoetst aan het gewenste of minimaal verplichte energielabel. Rekeninghoudend met het gemeenteraadsbesluiit : ” Van het gas af.”, wordt primair gewerkt met dak-, spouwmuur- en glasisolatie,  warmte terugwinning, ventilatie, energie opwekking en gebruikmaken van warmtewissellaars in lijn met de planning van het groot onderhoud.