Vastgoedbeheer bij gemeente Geertruidenberg.
In afwachting van de definitieve formatieve samenstelling van de functie Gebouwenbeheer, geef ik part-time invulling aan de voorbereiding, aanbesteding, coördinatie, begeleiding van de werkzaamheden, zoals die zijn opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan Gebouwenbeheer. Daarnaast coördineer ik het klein onderhoud, incidentele reparaties en ben ik contactpersoon voor alle gemeentelijke vastgoed objecten. Tevens ben ik betrokken bij logeergeschikt maken en -behouden van het voormalig Sociaal Cultureel Centrum De Schattelijn te Geertruidenberg, waar tijdelijk 75 Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen.