Steeds vaker worden de functies Bouwkunde en Facilitymanagement samengevoegd of er ontstaat een partnership. Opdrachten worden minimaal in goed overleg uitgevoerd waardoor het risico op mismatching aanzienlijk wordt verkleind.

Binnen deze functie kan ik invulling geven aan de coördinatie, voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van het onderhoud aan gebouwen zoals die zijn opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan Planon.

Onderdelen: beveiliging, BHV. receptie, telefonie, toegangscontrole, bodedienst, schoonmaak, catering, groenonderhoud, secretariaat, verhuizingen, RIE, groot onderhoud, klein onderhoud, kleine verbouwingen en afvalstromen.

Als ik iets voor u betekenen kan, klik dan hier.