Het meest brede onderwerp binnen elke organisatie is de informatievoorziening. De levensbelangrijke gegevens moeten dan ook vol continue up-to-date, ontsloten, beschikbaar en geselecteerd op vernietiging worden.

De digitale informatievoorziening groeit nog steeds in toepassingsgebied. Mobiliteit, 24-uurs beschikbaarheid, minder milieubelastend, snellere transporttijden en interactieve gegevens uitwisseling tussen machines en bijvoorbeeld meet- en regelapparatuur, zijn redenen om over te stappen naar digitale verwerking. Toch blijft papier geduldig: “het één sluit het ander niet uit”.

Om die reden is de Documentaire Informatieverzorger geëvolueerd naar een Informatiemanager. Hij is van alle markten thuis en weet hoe om te gaan met de zeer uiteen lopende collecties informatie. Denk bij voorbeeld aan inkomend, intern en uitgaand postverkeer. Dit kan papier, magneetband, discs, monsters, mails, tweets, of zelfs schilderijen zijn. De toepassing kan productie, financieel, management input of decoratief zijn. Dan kan de informatie van “gevoelig” tot niet betrouwbaar of zelfs niet gewenst zijn. Deze spin in het web ontzorgt door een filter, aanjager en archivaris van informatie te zijn voor de organisatie. Doordat de hoeveelheid van informatie willekeurig is en zich niet laat beheersen, zijn deze taken bij verschillende functies ondergebracht.

Een chaos digitaliseren levert een digitale chaos. Om die reden is coördinatie en inzicht van de informatiestromen van zeer groot belang.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als medewerker documentaire Informatievoorziening en heb de ontwikkeling van papieren dossier tot en met het werken in de ” Cloud ” als afdelingshoofd Informatie Management (Klanten Contact Centrum) van zeer dichtbij mee mogen maken.
Ik kan u ondersteuning aanbieden voor alle takken van sport binnen de informatievoorziening.
Een kleine greep : Informatieplan, Digitaal Informatie Beheersplan, Ordeningsplan, Informatie Beveiligingsplan, Postverwerking, Postregistratie, Zaaksgewijze Dossiervorming, Zaakgericht Werken, Selectie en Vernietiging, Basis Archief Code, Bibliotheekbeheer, abonnementenbeheer, Voortgangs- en Afdoeningscontrole, Managementrapportages, Bestuursrapportages, Jaarverslag opstellen, Work-Flow-Management, Administratieve Organisatie opstellen, Thesaurusbeheer, Statistiekenbeheer, Document Management Systemen, Corsa, Docs4U, GiDaR, MS SharePoint, DocScan, Optical Character Recognition en nog heel veel meer.

Kan ik iets voor u betekenen? Klik dan hier.